Psykoterapi på et tilknytningsteoretisk grundlag er ikke en specifik metode, en manual eller en værkstøjskasse som sådan – snarere et menneskesyn baseret på moderne udviklingspsykologi, som på et videnskabeligt grundlag påviser, hvordan vores tidlige tilknytning i barndommen bliver til indre arbejdsmodeller. Det vil sige automatiske, ubevidste måder at forstå os selv og andre mennesker på.
I voksenlivet kan disse indre arbejdsmodeller og det tilhørende tilknytningsmønster enten fremme eller hæmme vores overordnede livsduelighed og trivsel. Hvis det hæmmer, kan det både skabe symptomer i krop og i psyke. Her kan samtaleterapi bistå med udvikling og forandring.