I går var jeg til et tankevækkende foredrag med Niels Overgaard, som har skrevet “Det hele handler ikke om dig”. Med inspiration fra de antikke principper i stoisk filosofi og fra sit eget personlige liv, sætter Niels Overgaards bog det moderne liv i perspektiv.
I bogen konstaterer Niels Overgaard, at vi lever i et samfund, hvor vi aldrig har haft så gode levevilkår, som vi har i dag. Alligevel er vi stressede og pressede over livets mange muligheder, og vi har svært ved at finde meningen med tilværelsen.
De stoiske dyder, selvbeherskelse, disciplin og visdom, har gennem århundreder hjulpet mennesket med at skabe et roligt og velbalanceret liv. Derfor ønsker Niels Overgaard, at dyderne igen kommer på banen med målet om at give det moderne liv mere mening.
Stoisk tankegang er en måde at tage ansvar for og opnå kontrol over vores eget liv i en verden, der stadig bliver mere og mere uigennemskuelig med konstant selviscenesættelse og en perfekthedskultur med urealistiske forventninger til livet. Vi får opbygget en mentalt svag kultur, hvor vi med overdreven anerkendelse opbygger “tom selvtillid” i det enkelte menneske, hvilket truer vores selvopfattelse.
Niels Overgaard mener, at for at højne vores lykke, må vi tage ansvar for vores følelser og derved vores måde at opfatte verden – og vores måde at være i verden. Vi må acceptere, at det gode ligger i os selv og i vores handlinger, og at vi derigennem kan skabe et liv med mere mening og substans. Vi må genoverveje både de arbejdsmæssige og private sammenhænge for at skabe et liv i balance.
Du kan jo starte ud med at prioritere at sætte dig ned i 4 minutter – uden at skulle andet – og høre Søren Huss´ “Guldbryllup”. Som jeg tolker den, har den kloge herre samme budskab som Niels Overgaard.
God weekend til jer alle!