Jeg brænder for at hjælpe både børn og voksne med at være i gode og harmoniske relationer, da velfungerende relationer er grundlaget for, at vi kan trives og udvikle os, og er en af grundstenene i at opnå et meningsfuldt liv.

Vores relationer er altid i forandring og formes både af den bagage, vi hver især har med os, og de livsvilkår, vi bliver sat i.
At opnå velfungerende relationer handler både om at forstå os selv, vores forskelligheder og hvad vi hver især bringer ind i relationerne. Det handler også om at forstå de mønstre og vaner, vi har skabt sammen, og om at få nye måder at være sammen, når det vil være hjælpsomt.
Når man begynder i et terapeutisk forløb hos mig, får man hjælp til større selvforståelse og til at se på sine relationen fra nye vinkler, så man kan udskifte negative mønstre med nye og mere hensigtsmæssige vaner.
Ingen liv er ens, og jeg er med største ydmyghed oprigtigt nysgerrig på at forstå det enkelte menneske ud fra vedkommendes livsvilkår.
De metodiske tilgange, jeg benytter, afhænger af hvilket problem, du/I står overfor, og hvad du/I selv ønsker af forløbet. Jeg har altid et ben i tilknytningsteorien og neurovidenskaben.