I de sidste uger har jeg været ude i det ganske land og holde oplæg for lærere og pædagoger omkring Louise Klinges forskning i relationskompetent praksis. Timerne har været en god blanding af oplæg, videoklip og refleksionsøvelser og giver lærere og pædagoger en bevidsthed om og et sprog for, hvordan kvaliteten af deres måde at indgå i positive samspil med eleverne, påvirker børnene og de unge menneskers faglige, sociale og personlige udvikling.
Ifølge Louise Klinge er der tre kendetegn, som skal være til stede i lærerens og pædagogens verbale og nonverbale handlinger, for at vedkommende handler relationskompetent. De tre kendetegn er afstemmere, omsorgsetiske handlinger samt understøttelse af børnenes/de unges behov for at opleve selvbestemmelse, kompetence og samhørighed.
Da jeg kom hjem fra arbejde i går, stod der er Playmobil-pakke på køkkenbordet. Min søn, der går på STX fortalte, at han havde købt den, da der på skolen var lagt op til, at hvis man havde lyst, kunne man købe en pakke til et barn, og senere på måneden vil pakkerne blive givet væk til økonomiske trængte familier.
Dette er et eksempel på kendetegnet; omsorgsetiske handling. Her tager lærerne på sig, at deres handlinger i undervisningen rækker langt udover det fag, de er sammen med eleverne om. Deres handlinger har nemlig en eksistentiel betydning, og derfor er det vigtigt, at man er bevidst om, at ens handlinger skal styrke børnenes og de unge menneskers etiske ideal om at møde sig selv og omverden respektfuldt og venlighed – altså med omsorg.
Lærere og pædagoger styrker elevernes etiske ideal ved bl.a. at fungere som rollemodel, ved at indgå i ligeværdige dialoger med børnene og de unge mennesker, og ved at eleverne kan praktisere et etisk ideal og opleve sin positive betydning for omverden – for eksempel ved at arbejde med FNs verdensmål, ved at være legepatrulje eller ved – som i dette tilfælde – at give gaver til økonomisk trængte familier.
Ovenstående gælder ikke mindst for os, forældre. Vi er rollemodeller for vores børn, og det er os, de i første omgang spejler sig i og kopierer. Så mød jer selv og omverden respektfuldt og med venlighed. Det smitter – på jeres børn og verden omkring jer! 🧡