Min private og udannelsesmæssige baggrund

Jeg hedder Kirstine, er 48 år og bosat i Midtjylland, Gl. Rye sammen med min mand og vores tre børn på henholdsvis 11, 14 og 17 år.

Jeg har været lærer inden for specialområdet i 20 år, hvilket har givet mig bred viden om og erfaring med børn og unge (samt deres forældre) i udfordringer. I min tid som lærer, har jeg taget uddannelser som friluftsvejleder og læsevejleder.

Jeg er uddannet narrativ samtaleterapeut og har efterfølgende taget en overbygning som oplevelsesorienteret familie- og psykoterpeut MPF. Sidst har jeg færdiggjort en 1-årig supervisoruddannelse. Du kan se mere om mig og mit c.v. her

Mit faglige fundament

Jeg er uddannet psykoterapeut indenfor narrativ og systemisk teori og metode samt eksistentialisme. Derudover er jeg uddannet lærer og supervisor. Mit faglige fundament er evidensbaseret og teoretisk velfunderet, og samtaler hos mig bygger på neurovidenskab, emotionsforskning og tilknytningsteori – med et særligt fokus på emotioner og indre følelsesmæssige konflikter, der skaber symptomer i både psyke og krop.

Ekstern konsulent i EDUK, DFTI og Børns Vilkår

Jeg en del af EDUK, som er stiftet og ledet af Louise Klinge. Ud fra Louise Klinges praksisnære forskning i lærer-elev-relationer, bidrager jeg med oplæg omkring relationskompetent praksis.

Jeg er ligeledes tilknyttet DFTI (Dansk Familieterapeutisk Institut) som ekstern konsulent. DFTIs kernekompetencer er kontakt, relationer, gruppedynamikker, procesforståelse og konfliktløsning. Mine konsulentydelser spænder over supervision, personaletræning, fagpersonlige udviklingsforløb, temaoplæg, foredrag, temadage, kurser og opfølgningsforløb.

Sidst, men ikke mindst, er jeg trivselskonsulent i Børns Vilkår, hvor jeg hjælper skoler med at skabe mere børnevenlige klasserum.

20 års erfaring som lærer indenfor specialområdet

I min tid som lærer, var min fornemmeste opgave altid at udøve et professionelt pædagogisk lederskab med nærvær, opmærksomhed og empati.

Jeg prioriterede trygge og tydelige rammer for elevernes udvikling, læring, dannelse og trivsel højt med udgangspunkt i meningsskabelse og gode relationer til det enkelte barn/den enkelte unge. Derudover var det afgørende for mig at hjælpe børnene/de unge til at kunne samarbejde bredt på trods af forskellighed.

Jeg benytter min teoretiske viden og praktiske erfaring, når jeg underviser lærere, pædagoger, psykoterapeuter, psykologer, læger, sygeplejersker, socialrådgivere og andre, der arbejder med menneskers læring og udvikling.

Jeg er medlem af Dansk Psykoterapeutforening

Jeg er godkendt og medlem af Dansk Psykoterapeutforening (MPF) og arbejder i overensstemmelse med foreningens etiske retningslinier.

For at holde mig fagligt opdateret i forhold til udvikling og forskning inden for det pædagogiske og psykologiske felt, er jeg en del af en supervisionsgruppe med andre psykoterapeuter og deltager løbende i forskellige efteruddannelsesforløb.