Når relationen ændrer sig fra parforhold til forældreskab

En skilsmisse er sjældent en let udvej, men nogle gange er det den eneste vej at gå.

Processen før, under og efter en skilsmisse kan være særdeles opslidende og smertefuld; ikke mindst hvis man har børn sammen, hvor skilsmissen ikke er en afslutning, men en omlægning af en relation.

Det kan opleves uoverskueligt og være udfordrende, at man skal fortsætte sammen i et fælles forældreskab, men forældrenes evne til at tage ansvar for det videre samarbejde, har en afgørende betydning for børnenes trivsel.

Forældrerelationen forbliver vigtig

Den mest betydningsfulde faktor for børns oplevelser af og reaktioner på en skilsmisse, er forholdet mellem deres skilte forældre.

Hvis forældrene har vedvarende konflikter mellem hinanden, fornemmer børnene det, også selvom vi har de bedste intentioner om at beskytte dem ved at lade som om, at alt er godt.

Et respektfuldt samarbejde

Det er afgørende, at man som børnenes mest betydningsfulde voksne, arbejder individuelt og sammen mod at få et godt forældresamarbejde.

Her kan parsamtaler (selvom man ikke er et kærestepar længere) være en særdeles god støtte.

Under forløbet kan det være givende for børnene at deltage i en samtale, hvor de oplever, at de får lov til at være børn, fordi de voksne tager ansvar og samarbejder om forældreskabet.

Dette er starten på, at børnene kan slippe det ansvar, de måske allerede har taget, men som de hverken kan eller skal bære.

Samtaler i forbindelse med skilsmisse kan hjælpe jer med:

At forbedre forældresamarbejdet og kommunikationen mellem jer.

At få øje på hvilket samarbejde I hver især ønsker og få hjælp til at komme derhen.

At forholde jer til hinandens forskelligheder og uenigheder.

Hvordan I taler med – og tager jer af – jeres børns sorg og savn.

At støtte børnene bedst muligt i deres hverdag mellem to hjem.

At blive mere bevidst om egen proces i skilsmissen.