Supervision er fagpersonlig udvikling

Når vi arbejder med mennesker sker det, at vores intentioner og vores faglighed bliver udfordret, så vi bliver puffet ud af vores faste ståsteder og væk fra vores værdier.

Hvis vi ikke er opmærksomme på, når det sker, og hvorfor det sker, kan det på sigt resultere i afmagt, stress eller udbrændthed.

Supervision skaber øget faglig og personlig bevidsthed, refleksion og handlemulighed i forhold til egen praksis og er en måde at sikre, at vi er bedst muligt til stede i kontakten til os selv og til dem, vi skal være der for i vores arbejde.

Personlig og faglig kompetenceudvikling

Supervision har typisk fokus på både personlig og fagprofessionel kompetenceudvikling i arbejdslivet og er et struktureret, dialogisk forløb med det formål at skabe ny refleksion over en arbejdsrelateret situation, en vanskelig opgave, svære beslutninger eller udfordrende relationer.

Som deltager får man, under trygge rammer, mulighed for at kigge på sig selv, sine arbejdsmetoder og sine relationer i arbejdet – herunder også de tanker og følelser, som kan være vanskelige at rumme.

Jeg faciliterer procesforløb

Når virksomheder, afdelinger og medarbejdergrupper skal fordybe sig i temaer, der vedrører deres arbejde, trivsel eller udvikling, er det det givtigt, at deltagerne kan fordybe sig i arbejdet, mens der er en konsulent, der faciliterer processen.

Procesforløb kan finde sted, når afdelingen ønsker

  • at findes fælles ståsteder.
  • at skabe fælles fordybelse i og sprog for faglige perspektiver og udvikling
  • at drage omsorg for trivsel i forbindelse med forandringer eller svære situationer.
  • at medarbejderdage skal forløbe trygt og meningsfuldt for alle.

Arbejds- og aftalegrundlag

Som supervisor og konsulent fungerer jeg som en professionel samtalepartner, der arbejder på et solidt udviklings- og organisationspsykologisk grundlag. Det vil sige, at jeg både har deltageren og den organisation, som deltageren er en del af, med i processen.

Alle procesforløb er individuelt tilrettelagt, så de skaber udvikling og forandring udfra jeres ønsker og behov.