Trænger I til en faglig stop-op-dag eller et længerevarende kursus tilrettelagt til netop jeres arbejdsplads?

Når man skal udvikle en pædagogisk eller psykologisk praksis, kræver det viden, refleksion, nysgerrighed og vilje til at afprøve nye handlemuligheder.

Jeg skræddersyr kurser, temadage og foredrag til arbejdspladser, foreninger og andre interesserede, og jeg anser det som værende afgørende at kunne omsætte faglig og forskningsmæssig viden til konkrete handlestrategier, som kan være hjælpsomme for jer i dagligdagen som menneske og som fagperson.

Jeg faciliterer procesforløb

Når virksomheder, afdelinger og medarbejdergrupper mødes for at fordybe sig i temaer, der vedrører deres arbejde, trivsel eller udvikling, er det meningsfuldt at benytte en konsulent til at facilitere processen. Dermed kan deltagerne fordybe sig i arbejdet i visheden om, at der er én, der sørger for indholdet, og at man kommer i mål med processen.

Jeg har bred erfaring med undervisning og formidling

Jeg har 20 års undervisningserfaring som lærer inden for specialområdet. Derudover har jeg bred erfaring med at formidle til fagpersoner, der arbejder med menneskers læring, udvikling, sundhed og rehabilitering generelt. Læs mere her.

Som underviser inspirerer jeg med vidensoplæg, som skaber et fælles fagligt sprog for jeres arebjdsplads. Derudover  er jeg optaget af, at facilitere frugtbare refleksionsrum og skabe dialog mellem teori og praksis, så undervisningen taler ind i jeres praksis.

Temaer fra tidligere undervisningsforløb

Relationskompetence

Neuroaffektiv udviklingspsykologi

Tilknytningsteori

Mentalisering

Gruppedynamikker

Gruppemetode

Kollegial supervision

Klasseledelse med nærvær, opmærksomhed og empati

Konflikthåndtering og affektregulering

Systemisk og/eller narrativ teori og praksis

Forældresamarbejde

ADHD, ADD, autisme, angst, spiseforstyrrelser og selvskade