Når vi længes efter nærhed og intimitet

Parforholdet kan på en og samme tid være den mest givende og den mest udfordrende relation i vores liv.

Undertiden vil vi unægteligt løbe ind i uoverensstemmelser, diskussioner og skænderier, og det kan være svært at forstå den andens reaktioner. Konflikterne kan opleves uløselige, og vi kan blive fanget i ubevidste mønstre, hvor vi enten trækker os, kritiserer eller anklager den anden.

Jo mindre, vi føler os set, hørt og forstået af den anden, jo vigtigere bliver det at få ret. Men det bliver højst sandsynligt altid på bekostning af det, vi længes allermest efter; nemlig nærheden og intimiteten til den anden.

Genetablering af tillidsfuld kontakt

Parsamtaler er for jer, der står I en akut krise, eller jer, der har brug for hjælp til at bevidstgøre og bryde negative mønstre, der blokerer for, at I kan være i en tryg og kærlig relation til hinanden.

Jeg er optaget af jeres indbyrdes relation, og hvad der opstår i jeres måde at være i kontakten på – både kontakten til jer selv og til hinanden.

Det er essentielt for mig at skabe et tillidsfuldt rum, hvor jeres forskelligheder kan eksistere side om side, og hvor I begge føler jer lyttet til og taget alvorligt at jeres partner. Derigennem kan jeg hjælpe jer et sted hen, hvor I hver især kan stå stærkt i jer selv, samtidig med at I kan genskabe forbindelsen til hinanden.

Et fælles anliggende

Problemer og uoverensstemmelser er noget, der opstår mellem mennesker og er derfor et fælles anliggende, som I begge må forholde jer til, tage ansvar for at arbejde med. Målet er ikke at fjerne jeres forskelligheder, men at skabe en større forståelse for og accept af dem.

Det er afgørende, at I begge er indstillet på at arbejde med jer selv og gå helhjertet ind i processen, da samhørigheden mellem jer skabes netop af, at I ser på og lytter til hinanden på nye måder. Når i føler jer forstået og taget alvorligt af jeres partner, bliver det mindre vigtigt at få ret, og det bliver lettere at lytte uden forsvar.

Parforholdet er familiens fundament

Hvis I som par eller forældre ikke har det godt sammen, påvirker stemningen hele familien.

Derfor sætter parforholdet ofte bundlinjen for hele familiens trivsel, og børnene vil komme til at lide under såvel udtalte som ikke-udtalte konflikter – også selvom vi ikke tror det.

Børn sanser alt det, der påvirker os voksne, og de vil ofte vise det ved at reagere på måder, vi kan have svært ved at gennemskue. Familiesamtaler kan derfor i nogle situationer indgå som en naturlig del af et parterapeutisk forløb.